Гомель, ул. Незалежности, 2а       +375-232-93-73-07       dk-kostyukovka@post.gomel.by

БЛАГОДАРИМ ЗА ТО, ЧТО БЫЛИ С НАМИ ВЕСЬ ЭТОТ ГОД!

Можно с уверенностью сказать, что был проделан огромной труд и оно того стоило!
Все творческие коллективы Дворца культуры «Костюковка» в очередной раз с достоинством закрыли Старый Год масштабным новогодним проектом «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ КАК СПАСТИ ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД».

Огромное спасибо ВСЕМ руководителям наших потрясающих коллективов:
Абель Сергею Валерьевичу,
Абель Татьяне Валерьевне,
Андриенко Татьяне Викторовне,
Савкиной Ирине Александровне,
Шитову Сергею Николаевичу,
Маляж Кристине Витальевне,
Костюковой Даниэле Сергеевне,
Коршуновой Виктории Андреевне,
Груздовой Юлии Леонидовне,
Карпенко Анастасии Валерьевне,
Тимофеевой Ирине Михайловне.

Без Вас, наши уважаемые руководители, НИЧЕГО бы этого не случилось.

Огромное спасибо нашим прекрасным феям, которые на протяжении 2 МЕСЯЦЕВ помогали воплощать ВСЕ БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ нашего художественного руководителя.
Художественному оформителю Дюбкиной Галине Николаевне,
Костюмеру Абель Анжелике Валерьевне.

Так же говорим СПАСИБО Лучшему звукооператору города Гомеля Збицкому Виталию Викторивичу.
И конечно же главному световику микрорайона Костюковка Буйневичу Александру Брониславовичу.

Огромная благодарность нашим родителям за терпение и понимание.

И конечно же нашим очаровательным и талантливым ребятам, которые покорили все наши сердца

БЛАГОДАРИМ ЗА ТО, ЧТО БЫЛИ С НАМИ ВЕСЬ ЭТОТ ГОД!

Можно с уверенностью сказать, что был проделан огромной труд и оно того стоило!
Все творческие коллективы Дворца культуры «Костюковка» в очередной раз с достоинством закрыли Старый Год масштабным новогодним проектом «КОСМИЧЕСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ ИЛИ КАК СПАСТИ ВОЛШЕБНЫЙ НОВЫЙ ГОД».

Огромное спасибо ВСЕМ руководителям наших потрясающих коллективов:
Абель Сергею Валерьевичу,
Абель Татьяне Валерьевне,
Андриенко Татьяне Викторовне,
Савкиной Ирине Александровне,
Шитову Сергею Николаевичу,
Маляж Кристине Витальевне,
Костюковой Даниэле Сергеевне,
Коршуновой Виктории Андреевне,
Груздовой Юлии Леонидовне,
Карпенко Анастасии Валерьевне,
Тимофеевой Ирине Михайловне.

Без Вас, наши уважаемые руководители, НИЧЕГО бы этого не случилось.

Огромное спасибо нашим прекрасным феям, которые на протяжении 2 МЕСЯЦЕВ помогали воплощать ВСЕ БЕЗУМНЫЕ ИДЕИ нашего художественного руководителя.
Художественному оформителю Дюбкиной Галине Николаевне,
Костюмеру Абель Анжелике Валерьевне.

Так же говорим СПАСИБО Лучшему звукооператору города Гомеля Збицкому Виталию Викторивичу.
И конечно же главному световику микрорайона Костюковка Буйневичу Александру Брониславовичу.

Огромная благодарность нашим родителям за терпение и понимание.

И конечно же нашим очаровательным и талантливым ребятам, которые покорили все наши сердца

ДЗЯКУЕМ ЗА ТОЕ, ШТО БЫЛІ З НАМІ ЎВЕСЬ ГЭТЫ ГОД!

Можна з упэўненасцю сказаць, што быў праведзены велізарнай праца і яно таго каштавала!
Усе творчыя калектывы Палаца культуры «Касцюкоўка» чарговы раз з годнасцю закрылі стары Год маштабным навагоднім праектам «Касмічнае падарожжа або як выратаваць чароўны Новы ГОД».

Вялікі дзякуй УСІМ кіраўнікам нашых ўзрушаючых калектываў:
Абель Сяргею Валер’евічу,
Абель Таццяне Валер’еўне,
Андрыенка Таццяне Віктараўне,
Саўкінай Ірыне Аляксандраўне,
Шытаву Сяргею Мікалаевічу,
Маляж Крысціне Вітальеўне,
Касцюковай Даніэлю Сяргееўне,
Каршуновай Вікторыі Андрэеўне,
Груздавы Юліі Леанідаўне,
Карпенка Анастасіі Валер’еўне,
Цімафеевай Ірыне Міхайлаўне.

Без Вас, нашы паважаныя кіраўнікі, нічога б гэтага не здарылася.

Вялікі дзякуй нашым выдатным феям, якія на працягу 2 месяцаў дапамагалі ўвасабляць усе ВАР’ЯЦКІЯ ідэі нашага мастацкага кіраўніка.
Мастацкаму афарміцелю Дзюбкінай галіне Мікалаеўне,
Касцюмеру Абель Анжаліцы Валер’еўне.

Гэтак жа гаворым дзякуй лепшаму гукааператару горада Гомеля Збіцкаму Віталю Віктарывічу.
І вядома ж галоўнаму светавіку мікрараёна Касцюкоўка Буйневічу Аляксандру Браніслававічу.

Велізарная падзяка нашым бацькам за цярпенне і разуменне.

І вядома ж нашым чароўным і таленавітым хлопцам, якія заваявалі ўсе нашы сэрцы

ДЗЯКУЕМ ЗА ТОЕ, ШТО БЫЛІ З НАМІ ЎВЕСЬ ГЭТЫ ГОД!

Можна з упэўненасцю сказаць, што быў праведзены велізарнай праца і яно таго каштавала!
Усе творчыя калектывы Палаца культуры «Касцюкоўка» чарговы раз з годнасцю закрылі стары Год маштабным навагоднім праектам «Касмічнае падарожжа або як выратаваць чароўны Новы ГОД».

Вялікі дзякуй УСІМ кіраўнікам нашых ўзрушаючых калектываў:
Абель Сяргею Валер’евічу,
Абель Таццяне Валер’еўне,
Андрыенка Таццяне Віктараўне,
Саўкінай Ірыне Аляксандраўне,
Шытаву Сяргею Мікалаевічу,
Маляж Крысціне Вітальеўне,
Касцюковай Даніэлю Сяргееўне,
Каршуновай Вікторыі Андрэеўне,
Груздавы Юліі Леанідаўне,
Карпенка Анастасіі Валер’еўне,
Цімафеевай Ірыне Міхайлаўне.

Без Вас, нашы паважаныя кіраўнікі, нічога б гэтага не здарылася.

Вялікі дзякуй нашым выдатным феям, якія на працягу 2 месяцаў дапамагалі ўвасабляць усе ВАР’ЯЦКІЯ ідэі нашага мастацкага кіраўніка.
Мастацкаму афарміцелю Дзюбкінай галіне Мікалаеўне,
Касцюмеру Абель Анжаліцы Валер’еўне.

Гэтак жа гаворым дзякуй лепшаму гукааператару горада Гомеля Збіцкаму Віталю Віктарывічу.
І вядома ж галоўнаму светавіку мікрараёна Касцюкоўка Буйневічу Аляксандру Браніслававічу.

Велізарная падзяка нашым бацькам за цярпенне і разуменне.

І вядома ж нашым чароўным і таленавітым хлопцам, якія заваявалі ўсе нашы сэрцы

Перейти к содержимому