Гомель, ул. Незалежности, 2а       +375-232-93-73-07       dk-kostyukovka@post.gomel.by

ТРЕТИЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ

Как правильно уластить зятя!?
Среду на Масленичной неделе называют лакомка не просто так — в этот день принято ходить друг другу в гости с вкусными угощениями.
Готовили на лакомку много и разнообразно — не только блины, но пироги и оладьи.
Одна из традиций была связана с блинными начинками, если будущий зять выбирал сладкие блины, то нрав у него весёлый, а характер покладистый. Если же предпочтение отдавал более сытным начинкам, значит, будет строгим мужем и крепким хозяином.
После угощений все отправлялись на улицу — водить хороводы, кататься на санях и петь частушки.

ТРЕТИЙ ДЕНЬ МАСЛЕНИЦЫ

Как правильно уластить зятя!?
Среду на Масленичной неделе называют лакомка не просто так — в этот день принято ходить друг другу в гости с вкусными угощениями.
Готовили на лакомку много и разнообразно — не только блины, но пироги и оладьи.
Одна из традиций была связана с блинными начинками, если будущий зять выбирал сладкие блины, то нрав у него весёлый, а характер покладистый. Если же предпочтение отдавал более сытным начинкам, значит, будет строгим мужем и крепким хозяином.
После угощений все отправлялись на улицу — водить хороводы, кататься на санях и петь частушки.

ТРЭЦІ ДЗЕНЬ МАСЛЕНІЦЫ

Як правільна ўладзіць зяця!?
Сераду на Масленічным тыдні называюць ласунак не проста так — у гэты дзень прынята хадзіць адзін аднаму ў госці з смачнымі пачастункамі.
Рыхтавалі на ласунак шмат і разнастайна — не толькі бліны, але пірагі і аладкі.
Адна з традыцый была звязана з блінамі начынкамі, калі будучы зяць выбіраў салодкія бліны, то нораў у яго вясёлы, а характар рахманы. Калі ж аддаваў перавагу больш сытным начинкам, значыць, будзе строгім мужам і моцным гаспадаром.
Пасля пачастункаў усе адпраўляліся на вуліцу — вадзіць карагоды, катацца на санках і спяваць прыпеўкі.

ТРЭЦІ ДЗЕНЬ МАСЛЕНІЦЫ

Як правільна ўладзіць зяця!?
Сераду на Масленічным тыдні называюць ласунак не проста так — у гэты дзень прынята хадзіць адзін аднаму ў госці з смачнымі пачастункамі.
Рыхтавалі на ласунак шмат і разнастайна — не толькі бліны, але пірагі і аладкі.
Адна з традыцый была звязана з блінамі начынкамі, калі будучы зяць выбіраў салодкія бліны, то нораў у яго вясёлы, а характар рахманы. Калі ж аддаваў перавагу больш сытным начинкам, значыць, будзе строгім мужам і моцным гаспадаром.
Пасля пачастункаў усе адпраўляліся на вуліцу — вадзіць карагоды, катацца на санках і спяваць прыпеўкі.

Перейти к содержимому