Гомель, вул. Незалежнасці, 2а       +375-232-93-73-07       dk-kostyukovka@post.gomel.by

Вакальны ансамбль «ВЕТЭРАН»

Узрост удзельнікаў: ад 55 гадоў.
Напрамак калектыву:
выкананне народна-стылізаванага вакалу, а таксама рэтра-хітоў.
Кіраўнік:
Калядзіч Ганна Аляксандраўна
Ключавыя дасягненні:
1. Дыплом удзельніка ў I Міжнародным Інтэрнэт-фестывалі народных талентаў “Нам года – не бяда” г. Гомель 2020г.
2. Лаўрэат I ступені на Міжнародным фестывалі-конкурсе “Зарапад” г. Санкт-Пецярбург 2021г.
3. Лаўрэат II ступені ў Міжнародным фестывалі конкурсе “Пакліканне” г. Санкт-пецярбург 2022 года

Стаць удзельнікам калектыву: +375-232-93-73-41

Калядзіч Ганна Аляксандраўна дрыгатліва ставіцца да асаблівасцяў музычных аранжыровак і дынамікі. Пры працы яна ўлічвае спецыфіку голасу кожнага ўдзельніка калектыву і індывідуальна падбірае тэхналогію вакалу. Гэты асаблівы падыход дазваляе дамагчыся непарыўнага зліцця гуку і словы, пачуцці гармоніі і контрапункта, гнуткай нюансировки і майстэрскага валодання пеўчым дыханнем.

З 2018 года ўнутры калектыву ўтварыўся новы вакальны ансамбль «Дзяўчаты»

Калектыў заснаваны ў 2002 годзе. За гады існавання ансамбль стаў згуртаваным калектывам, удзельнікі якога не толькі разам праводзяць рэпетыцыі, удзельнічаюць у канцэртах, але і адпачываюць разам. Рыхтуюць вечары адпачынку, юбілеі ветэранаў, вядуць актыўную прапагандысцкую дзейнасць па патрыятычным выхаванні моладзі, здзяйсняюць экскурсіі, прымаюць удзел у выставах народнай творчасці.

Большасць удзельнікаў калектыву займаюцца на базе Палаца культуры «Касцюкоўка» з 17 гадоў.

У цяперашні час вакальны ансамбль «Ветэран» вядзе бесперапынную творчую дзейнасць у мікрараёне Касцюкоўка і з’яўляецца актыўным удзельнікам гарадскіх святаў.

VETERAN-03
VETERAN-01
VETERAN-02

Вакальны ансамбль «ВЕТЭРАН»

Узрост удзельнікаў: ад 55 гадоў.
Напрамак калектыву:
выкананне народна-стылізаванага вакалу, а таксама рэтра-хітоў.
Кіраўнік:
Калядзіч Ганна Аляксандраўна
Ключавыя дасягненні:
1. Дыплом удзельніка ў I Міжнародным Інтэрнэт-фестывалі народных талентаў “Нам года – не бяда” г. Гомель 2020г.
2. Лаўрэат I ступені на Міжнародным фестывалі-конкурсе “Зарапад” г. Санкт-Пецярбург 2021г.
3. Лаўрэат II ступені ў Міжнародным фестывалі конкурсе “Пакліканне” г. Санкт-пецярбург 2022 года

Стаць удзельнікам калектыву: +375-232-93-73-41

Калядзіч Ганна Аляксандраўна дрыгатліва ставіцца да асаблівасцяў музычных аранжыровак і дынамікі. Пры працы яна ўлічвае спецыфіку голасу кожнага ўдзельніка калектыву і індывідуальна падбірае тэхналогію вакалу. Гэты асаблівы падыход дазваляе дамагчыся непарыўнага зліцця гуку і словы, пачуцці гармоніі і контрапункта, гнуткай нюансировки і майстэрскага валодання пеўчым дыханнем.

З 2018 года ўнутры калектыву ўтварыўся новы вакальны ансамбль «Дзяўчаты»

Калектыў заснаваны ў 2002 годзе. За гады існавання ансамбль стаў згуртаваным калектывам, удзельнікі якога не толькі разам праводзяць рэпетыцыі, удзельнічаюць у канцэртах, але і адпачываюць разам. Рыхтуюць вечары адпачынку, юбілеі ветэранаў, вядуць актыўную прапагандысцкую дзейнасць па патрыятычным выхаванні моладзі, здзяйсняюць экскурсіі, прымаюць удзел у выставах народнай творчасці.

Большасць удзельнікаў калектыву займаюцца на базе Палаца культуры «Касцюкоўка» з 17 гадоў.

У цяперашні час вакальны ансамбль «Ветэран» вядзе бесперапынную творчую дзейнасць у мікрараёне Касцюкоўка і з’яўляецца актыўным удзельнікам гарадскіх святаў.

VETERAN-03
VETERAN-01
VETERAN-02

Вокальный ансамбль "ВЕТЕРАН"

Возраст участников: от 55 лет.
Направление коллектива:
исполнение народно-стилизованного вокала, а также ретро-хитов.
Руководитель: 
Колядич Анна Александровна
Ключевые достижения:
1. Диплом участника в I Международном интернет-фестивале народных талантов “Нам года- не беда” г. Гомель 2020г.
2. Лауреат I степени в Международном фестивале-конкурсе “Звездопад” г. Санкт-Петербург 2021г.
3. Лауреат II степени в Международном фестивале конкурсе “Призвание” г. Санкт-петербург 2022г.

Стать участником коллектива: +375-232-93-73-41

Колядич Анна Александровна трепетно относится к особенностям музыкальных аранжировок и динамике. При работе она учитывает специфику голоса каждого участника коллектива и индивидуально подбирает технологию вокала. Этот особенный подход позволяет добиться неразрывного слияния звука и слова, чувства гармонии и контрапункта, гибкой нюансировки и мастерского владения певческим дыханием.

С 2018 года внутри коллектива образовался новый вокальный  ансамбль — «Девчата»

Коллектив основан в 2002 году.  За годы существования ансамбль стал сплочённым коллективом, участники которого не только вместе проводят репетиции, участвуют в концертах, но и отдыхают вместе. Готовят вечера отдыха, юбилеи ветеранов, ведут активную пропагандистскую деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, совершают экскурсии, принимают участие в выставках народного творчества.

Большинство участников коллектива занимаются на базе Дворца культуры «Костюковка» с 17 лет.

В настоящее время вокальный ансамбль «Ветеран» ведет непрерывную творческую деятельность в микрорайоне Костюковка и является активным участником городских праздников.

VETERAN-03
VETERAN-01
VETERAN-02

Вокальный ансамбль "ВЕТЕРАН"

Возраст участников: от 55 лет.
Направление коллектива:
исполнение народно-стилизованного вокала, а также ретро-хитов.
Руководитель: 
Колядич Анна Александровна
Ключевые достижения:
1. Диплом участника в I Международном интернет-фестивале народных талантов “Нам года- не беда” г. Гомель 2020г.
2. Лауреат I степени в Международном фестивале-конкурсе “Звездопад” г. Санкт-Петербург 2021г.
3. Лауреат II степени в Международном фестивале конкурсе “Призвание” г. Санкт-петербург 2022г.

Стать участником коллектива: +375-232-93-73-41

Колядич Анна Александровна трепетно относится к особенностям музыкальных аранжировок и динамике. При работе она учитывает специфику голоса каждого участника коллектива и индивидуально подбирает технологию вокала. Этот особенный подход позволяет добиться неразрывного слияния звука и слова, чувства гармонии и контрапункта, гибкой нюансировки и мастерского владения певческим дыханием.

С 2018 года внутри коллектива образовался новый вокальный  ансамбль — «Девчата»

Коллектив основан в 2002 году.  За годы существования ансамбль стал сплочённым коллективом, участники которого не только вместе проводят репетиции, участвуют в концертах, но и отдыхают вместе. Готовят вечера отдыха, юбилеи ветеранов, ведут активную пропагандистскую деятельность по патриотическому воспитанию молодежи, совершают экскурсии, принимают участие в выставках народного творчества.

Большинство участников коллектива занимаются на базе Дворца культуры «Костюковка» с 17 лет.

В настоящее время вокальный ансамбль «Ветеран» ведет непрерывную творческую деятельность в микрорайоне Костюковка и является активным участником городских праздников.

VETERAN-03
VETERAN-01
VETERAN-02
Skip to content